NEN-EN-1090

RIAM Dordrecht BV is sinds medio 2016 in het bezit van het NEN-EN-1090 certificaat executieklasse 4.

NEN-EN-1090 omschrijft de technische eisen aan de uitvoering van alle staalconstructies waarbij nu in een enkele norm het gehele veld wordt afgedekt. Onderscheid in typen constructies wordt bepaald door de invoering van een viertal uitvoeringsklassen, waarbij de gevolgschade bij een eventueel bezwijken, de aard van de belastingen en de moeilijkheidsgraad van de uitvoering bepalend zijn. Het ontwerp bepaalt de mate van de uitvoeringsklasse en zal via onze opdrachtgevers aan ons worden gemeld. Wij zijn in het bezit van NEN-EN-1090 executieklasse 4.

Staalbewerking in diverse branches

RIAM Dordrecht BV is, naast NEN-EN-1090 gecertificeerd ook bevoegd tot het hermerken van certificaatgegevens in PED. Wij verzorgen onder andere staalsnijwerk voor de:

  • – On- & Offshore;
  • – Kraanbouw;
  • – Container-/tankbouw;
  • – Infra;
  • – Machine-/apparatenbouw;

NEN-EN-1090

De NEN-EN-1090 maakt deel uit van de Europese productnormen voor de “Uitvoering van staalconstructies en aluminiumconstructies”.

De 3 delen geven gezamenlijk de eisen aan voor de uitvoering van stalen en aluminium dragende constructiedelen. Wanneer aan de eisen wordt voldaan wordt mede voldaan aan de uitgangspunten voor berekening zoals vereist in andere normen (zoals bijv. NEN-EN-1990).

De NEN-EN-1090 geldt als bindende grondslag voor de CE-markering van stalen en aluminium constructies. Aan een CE-markering is een conformiteitsverklaring verbonden. De norm geeft aan waar de verklaring aan moet voldoen en welke zaken er in deze verklaring moeten zijn vermeld. De producent verklaart hiermee dat het product de eigenschappen heeft die in de verklaring zijn vermeld en hij stelt zich daarmee verantwoordelijk voor het product, mits het overeenkomstig de CE-markering wordt toegepast.